ENG

elm_tehsil_kicik

 Təsdiq mərhələsindədir!


  • Müsabiqənin qrant ərizəsi və sənədləri

Diqqət!

Təqdim edilmiş layihələrdə eyni şəxs 1 layihədə iştirak edə bilər (rəhbər və ya icraçı qismində).

Bu müsabiqə çərçivəsində eyni şəxs 2 və ya daha çox layihəyə rəhbər və ya icraçı qismində daxil edilərsə, bu layihələrdən zaman etibarı ilə ən əvvəl daxil olmuş yalnız 1 layihə saxlanılacaq, digər layihə(lər) isə ekspertizaya göndərilməyəcək.

 

HİKMƏTLİ SÖZLƏR