BİRGƏ QRANT MÜSABİQƏLƏRİ


 azbel_1

Elmin İnkişafı Fondu ilә Belarus Respublika Fundamental Tәdqiqatlar Fondunun birgә elmi-tәdqiqat layihәlәrinin vә proqramlarının maliyyәlәşdirilmәsi mәqsәdi ilә qrantların verilmәsi üzrә
1-ci Azәrbaycan-Belarus beynәlxalq müsabiqәsi
(EİF-BGM-2-BRFTF-1-2013)


 

 

HİKMƏTLİ SÖZLƏR