ENG

Elmin İnkişafı Fondunun icraçı direksiyasında “Novruz bayramının tarixi kökləri, adət-ənənələri və müasir məişətdə yeri” mövzusunda seminar keçirilmişdir

Mart 19 2012

 

Seminarda Azərbaycan xalqının etnik identikliyinin başlıca komponenti olan

Novruz bayramının tarixi kökləri, adətləri və qloballaşma şəraitində müasir

məişətdə yeri haqqında məsələlər təhlil edilmişdir.

Seminarda aşağıdakı məruzələr dinlənilmişdir:

 

  • Müasir məişətdə Novruz adətləri (Fəzail Vəliyev, tarix elmləri doktoru, AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu)
  • Novruzun tarixi kökləri (Fərid Ələkbərli, tarix elmləri doktoru, AMEA M.Fizuli adına Əlyazmalar İnstitutu)
  • Novruz və təqvim (Mehdi Əli, biologiya elmləri üzrə f.d., AMEA Zoologiya İnstitutu)
  • Erkən əkinçi tayfaların ideoloji baxışları (Fərhad Quliyev tarix üzrə f.d., AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu)

Elmin İnkişafı Fondunun icraçı direksiyası

 

HİKMƏTLİ SÖZLƏR