ENG

“Qarabağ və Dilbaz at cinslərinin genom profilinin tədqiqi: Genetik markerlərin, allel variasiyalarının aşkar edilməsi və seleksiyada istifadəsi” layihəsinin tədqiqat işləri davam etdirilir

HİKMƏTLİ SÖZLƏR