ENG

2014-CÜ İL ÜÇÜN “UNİVERSİTET QRANTI” MÜSABİQӘSİ (EİF/MQM/Universitet-2014-5(20))

ÇƏRÇİVƏSİNDƏ YERİNƏ YETİRİLMİŞ LAYİHƏLƏR ÜZRƏ NƏŞRLƏR


Qeyd: (*) işarəsi olan yerlərdə dəqiqləşdirilmə aparılır və bu proses müntəzəm olaraq həyata keçiriləcəkdir.

Layihənin adı

 Layihə rəhbərinin soyadı, adı, atasının adı

Layihə rəhbərinin işlədiyi qurumun adı

Hesabat

 
Məqalə Tezis Kitab
Sayı
 
Kimya elmləri
           
1
Həbibova Almas Qüdrət qızı
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti
4
*
*
 
Yer haqqında elmlər
           
2
Süleymanov Arif Ələkbər oğlu
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti
2
*
*
3
Bağırov Bağır Əli oğlu
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti
5
3
1
4
Tağıyev İslam İbrahim oğlu
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti
6
1
1
 
Biologiya, tibb və aqrar elmləri
           
5
Həsənov Zaur Muzadil oğlu
Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti
5
2
*
6
Üzümün başlıca xəstəlik törədiciləri - Oidium (Uncinula necator) və Mildyunun (Plasmopara viticola) erkən diaqnostikasının təşkilində DNT əsaslı texnologiyanın tətbiqi
Məhərrəmov Cəfər Hüseyn oğlu
Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti
*
*
*
7
İsmayılov Yusub Bayram oğlu
Azərbaycan Tibb Universiteti
3
3
*
8
Qarayev Qalib Şalon oğlu
Azərbaycan Tibb Universiteti
*
*
*
9
Cəfərova Rəna Ənvər qızı
Azərbaycan Tibb Universiteti
2
2
*
 
Humanitar və ictimai elmlər
           
10
İsmayılov Çingiz Niyazi oğlu
Dövlət İdarəçilik Akademiyası
1
4
1
11
Həsənov Rasim Tapdıq oğlu
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
3
*
*

 

HİKMƏTLİ SÖZLƏR