ENG

2013-CÜ İL ÜÇÜN 2-Cİ MƏQSƏDLİ BİRGƏ İKT MÜSABİQӘSİ (EİF-RİTN-MQM-2/İKT-2-2013-7(13))

ÇƏRÇİVƏSİNDƏ YERİNƏ YETİRİLMİŞ LAYİHƏLƏR ÜZRƏ NƏŞRLƏR


Qeyd: (*) işarəsi olan yerlərdə dəqiqləşdirilmə aparılır və bu proses müntəzəm olaraq həyata keçiriləcəkdir.

Layihənin adı

 Layihə rəhbərinin soyadı, adı, atasının adı

Layihə rəhbərinin işlədiyi qurumun adı

Hesabat

Məqalə Tezis Kitab
Sayı
1
İnteqral hücrəli kommunikasiya şəbəkələrinin analizi üsullarının yaradılması Məlikov Ağasi Zərbəli oğlu İdarəetmə Sistemləri İnstitutu Hesabat
3
1
*
2
Regional ekoloji monitorinq mərkəzi sisteminin riyazi modelləşdirilməsi və proqram təminatı Qasımov Telman Benser oğlu Bakı Dövlət Universiteti Hesabat
1
*
*
3
Smart sayğaclardan toplanan məlumatların intellektual analizi Həsənova Ləman Həsən qızı Azərenerji ASC, "Azərbaycan Elmi- Tədqiqat və Layihə-Axtarış Energetika İnstitutu" MMC Hesabat
2
*
*
4
Elektron ticarətdə gəlirin maksimallaşdırılması problemləri Əliyev Fikrət Əhmədəli oğlu Bakı Dövlət Universiteti, Tətbiqi Riyaziyyat Elmi-Tədqiqat İnstitutu Hesabat
4
1
*
5
Kitabxana innovasiyaları: qabaqcıl dünya nəzəriyyə və təcrübəsinin tədqiqi və alınan nəticələrin elmin informasiya təminatında əhəmiyyətli rolu olan AMEA-nın kitabxana sisteminə tətbiqi Abdullayeva Nərminə Dəmir qızı Mərkəzi Elmi Kitabxanası Hesabat
1
2
1
6
Kibertəhlükələrin analizi və onların qarşısının alınması məqsədi ilə müasir üsulların tətbiqi üçün texniki və proqram təchizatının təmin olunması Fərmanov Faiq Azər oğlu AR Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi yanında Elektron Təhlükəsizlik Mərkəzi -
*
*
*
7
Diaspora məktəbləri üçün interaktiv dərs vəsaitlərinin yaradılması (coğrafiya fənninin timsalında) Əhmədov Mehdi Nizami oğlu Social Protection Development Project at MLSPP / World bank Hesabat
*
*
*
8
İnformasiya sistemlərinin yaradılmasının dəyərinin qiymətləndirilməsi metodikası və onun proqramlaşdırılması Bədəlov Fikrət Ədalət oğlu Fiziki şəxs Hesabat
*
*
*
9
Virtual aləmdə (internetdə) məşğulluğun (əmək bazarının) tədqiqi Məmmədov Şamil Taleh oğlu AR Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Hesabat
2
*
1
10
Azərbaycan dilində mətnlərin səsləndirilməsi sistemi üçün kişi və qadın səslərindən ibarət nitq korpusunun və proqram təminatının yaradılması İbrahimov Bayram Qənimət oğlu Azərbaycan Texniki Universiteti Hesabat
2
1
*
11
Yeni informasiya texnologiyalarının tətbiqi ilə elektrik mühərriklərinin robast idarəetmə sisteminin proqram təminatının yaradılması Quluyev Qəmbər Ağaverdi oğlu İdarəetmə Sistemləri İnstitutu Hesabat
3
*
*
12
Azərbaycan elmi jurnallarının monitorinqi və beynəlxalq elmi bazalarda təmsilçiliyi üçün təkliflərin işlənilməsi Fətəliyev Təhmasib Xanəhməd oğlu İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu Hesabat
1
3
*
13
Səsə görə şəxsin biometrik tanınması üçün robast yanaşmaların işlənməsi İmamverdiyev Yadigar Nəsib oğlu İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu Hesabat
5
1
*
14
Asimmetrik kriptoqrafiya əsasında məlumatların şifrələnməsi və onun Azərbaycan Respublikasında elektron hökumət xidmətlərində tətbiqi Mailov Arif Ələsgər oğlu AR Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi Məlumat Hesablama Mərkəzi Hesabat
1
*
*
15
Plagiatlıqla mübarizə texnologiyalarının elmi-nəzəri və texnoloji əsasları Ağayev Nadir Bafadin oğlu “Azərbaycan Hava Yolları” ASC, Milli Aviasiya Akademiyası Hesabat
2
*
1
16
Azərbaycanda innovativ informasiya iqtisadiyyatının formalaşmasının analizi və inkişafı üzrə tövsiyələrin işlənilməsi Əliyev Əlövsət Qaraca oğlu İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu Hesabat
12
11
*
17
İnternet mühitində Azərbaycan Respublikasına qarşı reallaşdırılan informasiya müharibəsi texnologiyalarının analizi və problemin həlli üçün təkliflərin işlənilməsi Ələkbərova İradə Yavər qızı İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu Hesabat
3
1
*
18
Sosial şəbəkələr vasitəsilə ticarət müəssisələrinin xüsusi təkliflərindən yararlanma və istifadəçilər ilə əlaqə yaratma perspektivləri Əhmədov Orxan Əhməd oğlu "MultiBon" MMC Hesabat
*
*
*
19
Mərkəzi VideoCV Platforması ilə insan resurslarının idarə edilməsi Əlili Orxan Razim oğlu "Vital" MMC Hesabat
*
*
*
20
Mobil platformalar üçün milli oyunun və mobil telefonlar üçün kontaktların idarə edilməsi proqramının hazırlanması Babayev Natiq Nizami oğlu 289 N-li məktəb - "Zəngi" liseyi Hesabat
*
*
*
21
İnternet və müəlliflik hüququnun problemləri və həlli yolları İmanov Kamran Sultan oğlu Azərbaycan Respublikası Əqli Mülkiyyət Agentliyi Hesabat
1
*
*
22
İnternet trafikin monitorinqi və analizi üçün metodların işlənilməsi Şıxəliyev Ramiz Hüseyn oğlu İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu Hesabat
5
3
*
23
Sosial şəbəkə modelində qeyri- səlis çoxluqlar əsasında çox mənbəli informasiyaların intellektual birləşməsi problemi Şahbazova Şahnaz Nadir qızı Azərbaycan Texniki Universiteti Hesabat
1
*
*
24
Azərbaycanın ənənəvi musiqisi (elektron baza) Məmmədov Tariyel Aydın oğlu Bakı Musiqi Akademiyası Hesabat
*
*
2

 

HİKMƏTLİ SÖZLƏR