ENG

2014-CÜ İL ÜÇÜN ƏSAS QRANT MÜSABİQƏSİ (EİF-2014-9(24)) ÇƏRÇİVƏSİNDƏ

YERİNƏ YETİRİLMİŞ LAYİHƏLƏR ÜZRƏ NƏŞRLƏR


Qeyd: (*) işarəsi olan yerlərdə dəqiqləşdirilmə aparılır və bu proses müntəzəm olaraq həyata keçiriləcəkdir.

Layihənin adı

 Layihə rəhbərinin soyadı, adı, atasının adı

Layihə rəhbərinin işlədiyi qurumun adı

Hesabat

Məqalə Tezis Kitab
Sayı
  Fizika-riyaziyyat və texnika elmləri            
1
Qasımov Oktay Kazım oğlu

Fizika İnstitutu

(Fiziologiya İnstitutu, Azərbaycan Tibb Universiteti, “Sağlam nəsil” İctimai Birliyi)
3
1
*
2
Ələkbərov Rəşid Qurbanəli oğlu

İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu

21
35
5
3
Mehdiyeva Rəvan Nadir qızı
Radiasiya Problemləri İnstitutu
12
7
*
 
Kimya elmləri
     
 
 
 
4
Əliyev Akif Şıxan oğlu
Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu (Fizika İnstitutu)
6
3
*
5
Əliyeva Fatmaxanım Xeybər qızı
Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu
8
8
1
6
Rzayev Hüsən Rza oğlu
Təcrübə-Sənaye Zavodu
Hesabat 
*
*
*
7
Süleymanov Süleyman Rəhman oğlu
Təcrübə-Sənaye Zavodu (Aşqarlar Kimyası İnstitutu)
*
*
*
8
Rüstəmov Səxavət Təbriz oğlu
Təcrübə-Sənaye Zavodu (Neft- Kimya Prosesləri İnstitutu)
*
*
*
 
Yer haqqında elmlər
     
 
 
 
9
Məmmədov Samir Qasım oğlu
Geologiya və Geofizika İnstitutu
1
1
*
 
Biologiya, tibb və aqrar elmləri
 

 

 
 
 
 
10
Həsənov Ralfrid Əhədoviç
Bakı Dövlət Universiteti (Abşeron Bio-Texnoloji MMC)
2
*
*
11
Əliyeva Durna Rəfail qızı

Botanika İnstitutu

(Zoologiya Institutu, BDU, AR KTN Əkinçilik və Tərəvəzçilik institutları)
6
9
*
12
Məlikova Leylaxanım Ərəstun qızı
Milli Onkologiya Mərkəzi
4
3
*
13
Novruzov Fuad Əli oğlu
Milli Onkologiya Mərkəzi
6
6
*
 
Humanitar və ictimai elmlər
     
 
 
 
14
Hüseynov Sakit Yəhya oğlu
Fəlsəfə və Hüquq İnstitutu
7
1
*

 

HİKMƏTLİ SÖZLƏR