ENG

2012-Cİ İL ÜÇÜN 1-Cİ BEYNӘLXALQ XARAKTERLİ “ŞUŞA QRANTI” MÜSABİQƏSİ

(EİF/MQM-1-Şuşa-2012-1(5)) ÇƏRÇİVƏSİNDƏ YERİNƏ YETİRİLMİŞ

LAYİHƏLƏR ÜZRƏ NƏŞRLƏR


Qeyd: (*) işarəsi olan yerlərdə dəqiqləşdirilmə aparılır və bu proses müntəzəm olaraq həyata keçiriləcəkdir.

Layihənin adı

 Layihə rəhbərinin soyadı, adı, atasının adı

Layihə rəhbərinin işlədiyi qurumun adı

Hesabat

Məqalə Tezis Kitab
Sayı
 1
 
Qәribov Azad İslam oğlu
Strateji Araşdırmalar Mərkəzi
Hesabat
*
*
1
2
Aux Yeva-Mariya (hәm-rәhbәr)
Berlin Humboldt Universiteti, Almaniya
 
 
   
3

Beynəlxalq layihə

Qarabağın etnomәdәni tarixi
Әliyev Mәmmәd Arif oğlu
Bakı Slavyan Universiteti
*
*
1
4
Mayorov Maksim Vitalyeviç (hәm-rәhbәr)
“Nomos” Geosiyasi Tədqiqatlar Mərkəzi, Ukrayna
 
 
   
5
Vәliyev Fәzayıl İmran oğlu
Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu
4
*
1
6
Şuşa şәhәrinin 3D modeli әsasında mövcud vәziyyәtin qiymәtlәndirilmәsi vә tәhlili
Nәsibov Xaqani Müseyib oğlu
“SİNAM” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti
Hesabat
*
*
*

 

HİKMƏTLİ SÖZLƏR