ENG

2014-CÜ İL ÜÇÜN 3-CÜ “ŞUŞA QRANTI” MÜSABİQƏSİ (EİF/MQM/Şuşa-3-2014-7(22))

ÇƏRÇİVƏSİNDƏ YERİNƏ YETİRİLMİŞ LAYİHƏLƏR ÜZRƏ NƏŞRLƏR


Qeyd: (*) işarəsi olan yerlərdə dəqiqləşdirilmə aparılır və bu proses müntəzəm olaraq həyata keçiriləcəkdir.

Layihənin adı

 Layihə rəhbərinin soyadı, adı, atasının adı

Layihə rəhbərinin işlədiyi qurumun adı

Hesabat

Məqalə Tezis Kitab
Sayı
  Humanitar və ictimai elmlər  

 

 
 
 
 
1
Böyük güclərin Azərbaycanla bağlı geosiyasi maraqlarında Naxçıvanın yeri və ermənilər tərəfindən törədilən soyqırımların pərdəarxası Hacıyev İsmayıl Muxtar oğlu

Naxçıvan Bölməsi

(Naxçıvan Dövlət Universiteti)

Hesabat

14
*
4
2
Ətraf mühitin təhlükəsizliyinin təminatı kontekstində Ermənistandan Azərbaycana və digər region dövlətlərinə qarşı ekoloji və hidroloji təhdidlər  (beynəlxalq layihə) Hümbətov Mahir Arzuman oğlu Strateji Araşdırmalar Mərkəzi Hesabat
*
*
*
3
Azərbaycanın Ağdam rayonu toponimlərinin və dialektlərinin toplanılması və linqvistik təhlili Əliyeva Aynurə Sabir qızı Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti Hesabat
15
3
*
4
Azərbaycan-Ermənistan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi nəticəsində travmaya məruz qalmış insanların sosial-psixoloji vəziyyətinin qiymətləndirilməsi Cabbarov Rəşid Vəkil oğlu

Bakı Dövlət Universiteti,

Sosial və pedaqoji psixologiya kafedrası

Hesabat

2
1
1
  Biologiya, tibb və aqrar elmləri      
 
 
 
5

Azərbaycanda elmi tədbirin təşkili və keçirilməsi ilə bağlı layihə

“Azərbaycan Respublikasındakı məcburi köçkünlərin adaptasiyasının sosial-tibbi aspektləri və həyat keyfiyyəti” mövzusunda beynəlxalq konfrans

(beynəlxalq layihə)
Mustafayeva Aynur Hamlet qızı

“Sağlam nəsil”

Tibbi Elmi-Tədqiqat Mərkəzi və

Azərbaycan Tibb Universiteti

-

 
 
 

 

HİKMƏTLİ SÖZLƏR