ENG

2014-CÜ İL ÜÇÜN 5-Cİ “MOBİLLİK QRANTI” MÜSABİQƏSİ (EİF-Mob-5-2014-2(17))

ÇƏRÇİVƏSİNDƏ YERİNƏ YETİRİLMİŞ LAYİHƏLƏR ÜZRƏ NƏŞRLƏR


Qeyd: (*) işarəsi olan yerlərdə dəqiqləşdirilmə aparılır və bu proses müntəzəm olaraq həyata keçiriləcəkdir.

Layihənin adı

 Layihə rəhbərinin soyadı, adı, atasının adı

Layihə rəhbərinin işlədiyi qurumun adı

Hesabatlar

 
Məqalə Tezis Kitab
Sayı
 
Fizika-riyaziyyat vә texnika elmlәri
           
1
Rüstəmov Samir Sabir oğlu
AMEA İdarəetmə Sistemləri İnstitutu
2
*
*
2
İsmayılov Nəriman Zeynalabdı oğlu
AMEA Şamaxı Astrofizika Rəsədxanası
2
*
*
3
Hüseynov Hüseyn Cəlil oğlu
AMEA Fizika İnstitutu
*
*
*
 

Kimya elmləri

     
*
*
*
4
Bakı Dövlət Universiteti
1
*
*
 

Yer haqqında elmlər

     
*
*
*
5
Kərimov Rövşən Nəriman oğlu
AMEA Coğrafiya İnstitutu
*
*
*
 

Biologiya, tibb və aqrar elmləri

     
*
*
*
6
Məmmədov Əmirah İlyaz oğlu
AMEA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu
*
*
*
7
Məmmədova Küşvarə Qalib qızı
Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti
Hesabat
*
*
*
8
Rüstəmova Vəfa Nuşrəvan qızı
AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutu
*
*
*
 

Humanitar və ictimai elmlər

     
*
*
*
9
AMEA Əlyazmalar İnstitutu
12
*
*
10
Hümmətova Xuraman Bəhman qızı
AMEA Ədəbiyyat İnstitutu
*
*
*
11
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
1
*
*
12
Şıxıyeva Səadət Məmməd qızı
AMEA Şərqşünaslıq İnstitutu
*
*
*
13
Kərimli Vüqar Qaracan oğlu
AMEA Memarlıq və İncəsənət İnstitutu
Hesabat
*
*
*
14
Bunyatzadə Könül Yusif qızı
AMEA Fəlsəfə və Hüquq İnstitutu
*
*
*

 

 

HİKMƏTLİ SÖZLƏR