ENG

2013-CÜ İL ÜÇÜN 2-Cİ “MOBİLLİK QRANTI” MÜSABİQƏSİ (EİF-Mob-2-2013-4(10))

ÇƏRÇİVƏSİNDƏ YERİNƏ YETİRİLMİŞ LAYİHƏLƏR ÜZRƏ NƏŞRLƏR


Qeyd: (*) işarəsi olan yerlərdə dəqiqləşdirilmə aparılır və bu proses müntəzəm olaraq həyata keçiriləcəkdir.

Layihənin adı

 Layihə rəhbərinin soyadı, adı, atasının adı

Layihə rəhbərinin işlədiyi qurumun adı

Hesabatlar

 
Məqalə Tezis Kitab
Sayı
 
Fizika-riyaziyyat vә texnika elmlәri
           
1
Abbasov Hakim Fikrət oğlu
Bakı Dövlət Universitetinin Fizika Problemləri Elmi-Tədqiqat İnstitutu
*
*
*
2
Məmmədov Şahin Əlisəttar oğlu
Bakı Dövlət Universitetinin Fizika Problemləri Elmi-Tədqiqat İnstitutu
1
*
*
3
Xəlilov Orxan Vaqif oğlu
AMEA N.Tusi adına Şamaxı Astrofizika Rəsədxanası
*
*
*
 

Yer haqqında elmlər

           
4
Babayev Qulam Rüstəm oğlu
AMEA Geologiya İnstitutu
1
*
*
5
Poletayeva Yelena Vladimirovna
AMEA Geologiya İnstitutu
*
*
*
 
Biologiya, tibb və aqrar elmləri
           
6
Əkbərova Günay Hafiz qızı
Bakı Dövlət Universiteti
5
*
*
7

Dadaşova Arzu Ramiz qızı

Azərbaycan Tibb Universiteti
2
*
*
8
Qurbanova Türkan Firudin qızı
AMEA Zoologiya İnstitutu
*
*
*
9
Hacıyeva Aytən Tofiq qızı
AR Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Respublika Dövlət Baytarlıq Xidməti
*
*
*
10
Həsənova Gülnarə Mürsəl qızı
AMEA Mikrobiologiya İnstitutu
*
2
*
 

Kimya elmləri

           
11
Hüseynov Elnur Zatəli oğlu
Bakı Dövlət Universiteti
*
1
*
 
Humanitar və ictimai elmlər
           
12
Dadaşova Şəfəq Nizami qızı
Bakı Slavyan Universteti
*
*
*
13
Cəfərov Əlvan Arif oğlu
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
*
*
*

 

 

HİKMƏTLİ SÖZLƏR