ENG

2013-CÜ İL ÜÇÜN 3-CÜ “MOBİLLİK QRANTI” MÜSABİQƏSİ (EİF-Mob-3-2013-6(12))

ÇƏRÇİVƏSİNDƏ YERİNƏ YETİRİLMİŞ LAYİHƏLƏR ÜZRƏ NƏŞRLƏR


Qeyd: (*) işarəsi olan yerlərdə dəqiqləşdirilmə aparılır və bu proses müntəzəm olaraq həyata keçiriləcəkdir.

Layihənin adı

 Layihə rəhbərinin soyadı, adı, atasının adı

Layihə rəhbərinin işlədiyi qurumun adı

Hesabatlar

Məqalə Tezis Kitab
Sayı
 
Fizika-riyaziyyat vә texnika elmlәri
           
1
Ağayev Şahin
Sabir oğlu
Bakı Dövlət
Universitetinin
Fizika Problemləri
İnstitutu
1
*
*
2
Hacıyeva Flora
Vidadi qızı
Bakı Dövlət
Universiteti
*
*
*
 

Yer haqqında elmlər

           
3
Kazımova Səbinə
Eldar qızı
AMEA Respublika
Seysmoloji Xidmət
Mərkəzi
*
*
*
4
Xasayeva Aytən
Bəxtiyar qızı
AMEA Geologiya
İnstitutu
*
*
*
 

Biologiya, tibb və aqrar elmləri

     
*
*
*
5
Əhmədov Qorxmaz
Xamis oğlu
Azərbaycan Tibb
Universiteti
*
*
*
6
Şıxıyev Məzahir
Əsgər oğlu
AR Kənd
Təsərrüfatı
Nazirliyi yanında
Dövlət Baytarlıq
Xidməti
*
*
*
7
İsrayılova Aygün
Əlimərdan qızı
Bakı Dövlət
Universiteti
*
*
*
8
Məsməliyeva Rəfiqə Çingiz qızı
AMEA Botanika
İnstitutu
1
*
*
9
Əlirzayeva Gülarə
İslah qızı
Azərbaycan Dövlət
Həkimləri
Təkmilləşdirmə
İnstitutunun
Cərrahiyyə
klinikası
*
*
*
 

Humanitar və ictimai elmlər

     
*
*
*
10
Məmmədov Azad
Yahya oğlu
Azərbaycan Dillər
Universiteti
*
*
*
11
Məmmədov Bəhram
Cəfər oğlu
Azərbaycan Dövlət
Pedaqoji
Universiteti
Hesabat
*
*
*
12
Abdullayev RəhmanRəhim oğlu
AR Mədəniyyət və
Turizm Nazirliyi,
Qobustan Milli
Tarix Bədii qoruğu
*
*
*
13
Ələkbərov Valeh
Ələddin oğlu
AMEA
Arxeologiya və
Etnoqrafiya
İnstitutu
*
*
*
14
Zeynalova Səadət
Məmməd qızı
AMEA Xarici
Dillər kafedrası
*
*
*

 

 

HİKMƏTLİ SÖZLƏR