ENG

2014-CÜ İL ÜÇÜN 4-CÜ “MOBİLLİK QRANTI” MÜSABİQƏSİ (EİF-Mob-4-2014-1(16))

ÇƏRÇİVƏSİNDƏ YERİNƏ YETİRİLMİŞ LAYİHƏLƏR ÜZRƏ NƏŞRLƏR


Qeyd: (*) işarəsi olan yerlərdə dəqiqləşdirilmə aparılır və bu proses müntəzəm olaraq həyata keçiriləcəkdir.

Layihənin adı

 Layihə rəhbərinin soyadı, adı, atasının adı

Layihə rəhbərinin işlədiyi qurumun adı

Hesabatlar

Məqalə Tezis Kitab
Sayı
 
Fizika-riyaziyyat vә texnika elmlәri
           
1
Məmmədova Samirə Akif qızı
AMEA Fizika İnstitutu
Hesabat
1
*
*
2
Piriyev Niyazi
Yusif oğlu
“Azərkosmos” ASC
Hesabat
*
*
*
3
Cəfərov Rauf
Qədir oğlu
Bakı Dövlət
Universitetinin
Fizika Problemləri
Elmi-
Tədqiqat
İnstitutu
*
*
*
4
Ağamalıyeva Lətifə Fərzəli qızı
Bakı Dövlət
Universitetinin
Tətbiqi Riyaziyyat
Elmi-
Tədqiqat
İnstitutu
*
1
*
 

Kimya elmləri

     
*
*
*
5
Rəhimov Rəvan Adbullətif oğlu
AMEA Neft-Kimya
Prosesləri

İnstitutu
2
*
*
6
Kərimova Aynurə
Hidayət qızı
Bakı Dövlət
Universiteti
*
*
*
 

Yer haqqında elmlər

     
*
*
*
7
Hüseynov Arif
Rəfail oğlu
AMEA Geologiya
və Geofizika
İnstitutu
*
*
*
8
Əmənov Rauf
Rizvan oğlu
AMEA Coğrafiya
İnstitutu
*
*
*
9
Kazımov İlyas
Eldar oğlu
AMEA nəzdində
Respublika
Seysmoloji
Xidmət Mərkəzi
*
*
*
 

Humanitar və ictimai elmlər

     
*
*
*
10
Quliyev Rüfət
Məmməd Hüseyn
oğlu
Azərbaycan
Respublikasının
Prezidenti
yanında Dövlət
İdarəçilik
Akademiyası
*
*
*
11
Hacızadə Muxtar Şakir oğlu
Xəzər Universiteti
1
*
*

 

HİKMƏTLİ SÖZLƏR