ENG

2014-CÜ İL ÜÇÜN 6-CI “MOBİLLİK QRANTI” MÜSABİQƏSİ (EİF-Mob-6-2014-3(18))

ÇƏRÇİVƏSİNDƏ YERİNƏ YETİRİLMİŞ LAYİHƏLƏR ÜZRƏ NƏŞRLƏR


Qeyd: (*) işarəsi olan yerlərdə dəqiqləşdirilmə aparılır və bu proses müntəzəm olaraq həyata keçiriləcəkdir.

Layihənin adı

 Layihə rəhbərinin soyadı, adı, atasının adı

Layihə rəhbərinin işlədiyi qurumun adı

Hesabat

 
Məqalə Tezis Kitab
Sayı
 
Fizika-riyaziyyat vә texnika elmlәri
           
1
Ələkbərov Ağasif
Nazim oğlu
“Azərkosmos”
ASC
*
*
*
 

Kimya elmləri

     
 
 
 
2
Həsənxanova Nadirə Vaqif qızı
AMEA Neft-Kimya
Prosesləri İnstitutu
1
*
*
3
Alosmanov Rasim
Mirəli oğlu
Bakı Dövlət
Universiteti
1
*
*
 

Yer haqqında elmlər

     
 
 
 
4
Əhmədova Lalə
Akif qızı
AMEA Coğrafiya
İnstitutu
*
*
*
 

Humanitar və ictimai elmlər

     
 
 
 
5
Abbasova Zemfira İsaxan qızı
Azərbaycan Dövlət
Pedaqoji
Universiteti
1
*
*
6
Hüseynova Gülnarə
Qulu qızı
Bakı Dövlət
Universiteti
*
*
*

 

 

HİKMƏTLİ SÖZLƏR