ENG

2014-CÜ İL ÜÇÜN “QARABAĞ TƏDQİQATLARI” ÜZRƏ 7-Cİ XÜSUSİ “MOBİLLİK QRANTI”

MÜSABİQƏSİ (EİF-Mob-7-2014-8(23)) ÇƏRÇİVƏSİNDƏ YERİNƏ YETİRİLMİŞ

LAYİHƏLƏR ÜZRƏ NƏŞRLƏR


Qeyd: (*) işarəsi olan yerlərdə dəqiqləşdirilmə aparılır və bu proses müntəzəm olaraq həyata keçiriləcəkdir.

Layihənin adı

 Layihə rəhbərinin soyadı, adı, atasının adı

Layihə rəhbərinin işlədiyi qurumun adı

Hesabat

 
Məqalə Tezis Kitab
Sayı
1
Vəliyeva Zülfiyyə Qəhrəman qızı
AMEA Şərqşünaslıq İnstitutu
1
*
*
2

“1829-1830-cu illərdə ermənilərin Osmanlı imperiyasından Şimali Azərbaycan torpaqlarına köçürülməsi” (Türkiyə, İstanbul şəhəri, Türkiyə Cumhuriyeti Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı)

Əmənova Aynur Mənsim qızı
AMEA Tarix İnstitutu
*
*
*
3

“Qarabağ komendantı (Xan qızı Xurşudbanu Natəvanın həyat yoldaşı) general Usmiyevin Qarabağdakı fəaliyyətinin Dağıstanda araşdırılması” (Rusiya Federasiyası, Dağıstan, Qarabudağkənd rayonunun Gimnaziyası, Xasavyurt rayonu, Yaxsi kəndi; Dağıstan şəhər Arxivi)

Qurbanova Aynurə Qəzənfər qızı
AMEA Folklor İnstitutu
*
*
*
4
Sayılov Qalib Əmirağa oğlu
AMEA Folklor İnstitutu
*
*
*
5

“Birinci Dünya müharibəsi illərində ermənililərin Şərqi Anadoluda və Qarabağda törətdikləri qətliamlar arasında təşkilati əlaqəyə dair" (Türkiyə, İstanbul şəhəri, Türkiyə Cumhuriyeti Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü)

Gözəlova Yeganə Hafis qızı
Bakı Dövlət Universiteti
*
*
*
6

“Birinci Dünya müharibəsi illərində Rusiya-erməni əlaqələri və Qarabağda erməni terroru” (Türkiyə, İstanbul və Ankara şəhərləri, Türkiyə Cumhuriyeti Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü)

Hacıyev Sani Tofiq oğlu
Bakı Dövlət Universiteti
*
*
*

 

 

HİKMƏTLİ SÖZLƏR