ENG

2017-Cİ İL ÜÇÜN GƏNC ALİM VƏ MÜTƏXƏSSİSLƏRİN 4-CÜ XÜSUSİ -“MƏNİM İLK QRANTIM” - BİRGƏ QRANT MÜSABİQƏSİ (EİF/GAM-4-BGM-GİN-2017-3(29)) 

ÇƏRÇİVƏSİNDƏ YERİNƏ YETİRİLMİŞ LAYİHƏLƏR ÜZRƏ NƏŞRLƏR


Qeyd: (*) işarəsi olan yerlərdə dəqiqləşdirilmə aparılır və bu proses müntəzəm olaraq həyata keçiriləcəkdir.

 Qrant layihәsinin adı

 Rәhbәr vә icraçıların işlәdiklәri qurumların adı 

Hesabat

Məqalə Tezis Kitab
Sayı

 FİZİKA-RİYAZİYYAT VƏ TEXNİKA ELMLƏRİ

 
       
1
AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutu
3
1
*
2

AMEA Fizika İnstitutu

(AR NRYTN nəzdində Yüksək Texnologiyalar üzrə Tədqiqat Mərkəzi)

1
1
*
3
AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu
1
3
*

 KİMYA ELMLƏRİ

 
 
     
4
AMEA Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu
 
(AMEA Kataliz və Qeyri-Üzvi Kimya İnstitutu)
*
1
*
5
AMEA Aşqarlar Kimyası İnstitutu
 
(AMEA Fiziologiya İnstitutu)
5
2
*
6 Piroliz məhsulları əsasında alınan 4-viniltsikloheksenin modifikasiya olunmuş seolitlər iştirakı ilə stirola oksidləşdirici dehidrogenləşdirilməsi və prosesin modelləşdirilməsi

AMEA Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu

Yekun Hesabat

* 2 *
7 Bioetanoldan neft-kimya sənayesi üçün qiymətli kimyəvi maddələrin alınması

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti

Yekun Hesabat

* 1 *

YER HAQQINDA ELMLƏR

         
8 Azərbaycanın şimal-şərqində yaranan seysmik təhlükənin müasir multi-parametrik inteqral yanaşmaya əsasən qiymətləndirilməsi

AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu

Yekun Hesabat

* * *
9 Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılmasının 100 illiyinə həsr edilmiş 1-ci Beynəlxalq məktəb-seminar “Neft və geoekologiya”

AMEA Neft və Qaz İnstitutu

Hesabat

* * *
10 Cənubi Xəzər hövzəsində qaz hidratların yaranma şəraiti

AMEA Neft və Qaz İnstitutu

(Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti)

Yekun Hesabat

* * *

BİOLOGİYA, TİBB VƏ AQRAR ELMLƏRİ

         
11 Azərbaycanda buğdanın rüşeym plazmasında gövdə pasına qarşı davamlılıq yaradan Sr genlərinin təyini

AMEA Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutu

Yekun Hesabat

* 1 *
12 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Batabat massivində yayılmış yabanı tərəvəz bitkilərinin genofondunun öyrənilməsi, bərpası və yeni istifadə imkanları

AMEA Naxçıvan Bölməsinin Bioresurslar İnstitutu

Yekun Hesabat

1 1 *
13 Şüa müalicəsi sonrası beyin şişi residivlərinin aşkarlanması və müalicə taktikasının seçimində 6-[18F]FDOPA pozitron emissiya tomoqrafiya müayinəsi

AR Səhiyyə Nazirliyinin Milli Onkologiya Mərkəzi

Yekun Hesabat

1 * *

HUMANİTAR VƏ İCTİMAİ ELMLƏR

         
14 Azərbaycan və türkdilli ədəbiyyatda repressiyanın bədiiestetik dərki

AMEA Ədəbiyyat İnstitutu

Yekun Hesabat

4 1 *
15

Ermənilərin azərbaycanlılara qarşı törətdiyi soyqırımların Azərbaycan və Türkiyə mətbuatında əksi: faktlar və axtarışlar (1988-1994-cü illər)

AMEA Ədəbiyyat İnstitutu

Yekun Hesabat

16 7 *
16 Müasir Azərbaycanda gənclərin sosial-psixoloji mənzərəsi

Azərbaycan Tələbə Gənclər Təşkilatları İttifaqı

(AMEA Fəlsəfə İnstitutu; Bakı Ali Neft Məktəbi)

Hesabat-1
Hesabat-2

* * *
17 Gənc Alim və Mütəxəssislərin beynəlxalq konfransı “Davamlı sağlamlıq turizminin ölkənin iqtisadiyyatında rolu”

"Gənclər Turizmi" İctimai Birliyi

-

* * *
18 Alternativ cəzalandırma üsulları: dünya və Azərbaycan təcrübəsinin təhlili

“Azərbaycan Elm Assosiasiyası”

(Bakı Dövlət Universiteti)

Yekun Hesabat

* * *
19 Azərbaycanda mədəni müxtəliflik multikultural turizmin inkişafının strateji faktoru kimi və onun rəqəmsal mühitdə təşviqi

Bakı Slavyan Universiteti

Yekun Hesabat

2 2 *

 

HİKMƏTLİ SÖZLƏR