ENG

2017-Cİ İL ÜÇÜN 8-Cİ “MOBİLLİK QRANTI” MÜSABİQƏSİ (EİF-Mob-8-2017-4(30))

ÇƏRÇİVƏSİNDƏ YERİNƏ YETİRİLMİŞ LAYİHƏLƏR ÜZRƏ NƏŞRLƏR


Qeyd: (*) işarəsi olan yerlərdə dəqiqləşdirilmə aparılır və bu proses müntəzəm olaraq həyata keçiriləcəkdir.

Layihənin adı

 Layihə rəhbərinin soyadı, adı, atasının adı

Layihə rəhbərinin işlədiyi qurumun adı

Hesabat

 
Məqalə Tezis Kitab
Sayı
 
Fizika-riyaziyyat vә texnika elmlәri
           
1
Ağayev Şahin Sabir oğlu
Bakı Dövlət Universiteti
1
*
*
2
“Struktur mühəndisliyi və mexanikasının nailiyyətləri üzrə Dünya Konqresi-2017” (“2017 World Congress on Advances in Structural Engineering and Mechanics”) çərçivəsində “SM144: Müasir multidistiplinar geomexaniki problemlər” mini simpoziumunda (Koreya Respublikası, Seul, İlsan, 28 avqust - 01 sentyabr 2017-ci il) “On the influence of initial stresses on the critical velocity of the moving ring load acting in the interior of the hollow cylinder surrounded by an infinite elastic medium” məruzəsi ilə iştirak Mehdiyev Mahir Əliqulu oğlu Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
Hesabat
1
*
*
 3 “GADEST-2017: Conference on Gettering and Defect Engineering in Semiconductor Technology” (Gürcüstan, Lopota, 06 oktyabr 2017-ci il) konfransında “Optical and electronic properties of periodic Si-nanostructures” və “Spectroscopic planar diffraction ellipsometry of Si-based multilayer structure with subwavelength grating” məruzələri ilə iştirak Əliyeva Yeganə Nağı qızı AMEA Fizika İnstitutu
Hesabat
*
*
*
 

Kimya elmləri

     
 
 
 
4

“8 th World Congress on Oxidation Catalysis” (Polşa, Krakov, 3 - 8 sentyabr 2017-ci il) konqresində “Oxidative dehydrocyclization of methane over ReOx/Alumina catalytics” məruzəsi ilə iştirak

İsmayılov Etibar Hümmət oğlu
AMEA Neft-Kimya
Prosesləri İnstitutu
*
*
*
 

Yer haqqında elmlər

     
 
 
 
5
Quliyev Hətəm Hidayət oğlu
AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu
Hesabat
1
*
*
6
“Palçıq vulkanlarının geoloji-geokimyəvi modelləşdirilməsi və güclü püskürmələrin ehtimal proqnozu”mövzusu üzrə qısamüddətli elmi təcrübəkeçmə: Rusiya EA Uzaq Şərq Bölməsinin Dəniz Geologiyası və Geofizikası İnstitutu, Rusiya Federasiyası, CənubiSaxalinsk şəhəri, oktyabr – noyabr 2017-ci il Baloğlanov Elnur Eyvaz oğlu AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu 1 2  *
7
“Dəniz şəraitində təbii karbohidrogen çıxışlarının tədqiqi (Cənubi Xəzər)” mövzusu üzrə qısamüddətli elmi təcrübəkeçmə: Almaniya Helmholtz Okean Tədqiqatları Mərkəzi (GEOMAR- Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung), Almaniya, Kiel şəhəri, noyabr 2017-ci il Hüseynova Aytən Bəxtiyar qızı AMEA Neft və Qaz İnstitutu Hesabat  *  *  *
 

Biologiya, tibb və aqrar elmləri

           
8
“Joint Meeting of IUFRO's (The Global Network for Forest Science) WP 7.03.05 & WP 7.03.10 “Forest Insects and Pathogens in a Changing Environment: Ecology, Monitoring & Genetics”” (Yunanıstan, Saloniki şəhəri, 11- 15 sentyabr 2017-ci il) konfransında “Cryphonectria parasitica in Azerbaijan: current development of situation” məruzəsi ilə iştirak Ağayeva Dilzarə Nadir qızı AMEA Botanika İnstitutu Hesabat * * *
9
“7 th International Veterinary Congress” (Fransa, Paris, 04 -05 sentyabr 2017-ci il) Konqresində “Biological Surveillance of foot and mouth disease in the Republic of Azerbaijan (2016)” məruzəsi ilə iştirak Zeynalova Şəlalə Kərəm qızı AR KTN yanında Dövlət Baytarlıq Nəzarəti Xidmətinin Respublika Baytarlıq Laboratoriyası Hesabat 
* * *
10
“Gənə növlərinin mövcud gen sekvinasiyasının morfoloji əlamətlər nəzərə alınmaqla qiymətləndirilməsi-qamaz gənələrinin inteqrativ (filogenetik) taksonomiyası” mövzusu üzrə qısamüddətli elmi təcrübəkeçmə: Senckenberg Museum of Natural History Görlitz, Section Arachnida Almaniya, Görlitz şəhəri, noyabr 2017-ci il Beydizadə Nərmin İlqar qızı AMEA Zoologiya İnstitutu Hesabat  * * *
11
“Çocuk Göğüs Hastalıkları 2-ci Konqresi” (Türkiyə, İstanbul, 27 - 29 sentyabr 2017-ci il) Konqresində “Poland sindromu olan xəstədə dərmana davamlı vərəm halı” məruzəsi ilə iştirak Aslanova Aysel Elman qızı AR SN, ElmiTədqiqat Ağciyər Xəstəlikləri İnstitutu  Hesabat * * *
12
“Azərbaycan mənşəli ərik genotiplərinin şarka xəstəliyinə davamlılığının molekulyar-genetik tədqiqi” mövzusu üzrə qısamüddətli elmi təcrübəkeçmə: Türkiyə, Kayseri şəhəri, Erciyes Universiteti, Genom və kök hüceyrə tədqiqat mərkəzi, Aqrar Biotexnologiya şöbəsi, oktyabr 2017-ci il  Rəkidə Əminə Mərfət qızı AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutu  Hesabat * * *
13
“Azərbaycanda "Candidatus Phytoplasma solani" fitoplazmasının genetik müxtəlifliyi və onun həşərat vektorlarının tədqiqi” mövzusu üzrə qısamüddətli elmi təcrübəkeçmə: Fransa, Bordo şəhəri, Fransa Milli Kənd Təsərrüfatı Elmi-Tədqiqat İnstitutu (INRA Bordeaux Center), Meyvələrin biologiyası və patologiyası şöbəsi, oktyabr - noyabr 2017-ci il  Balakişiyeva Gülnarə Şamməd qızı AMEA Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutu  Hesabat * 1 *
 

Humanitar və ictimai elmlər

     
 
 
 
14
Abdullayev Rəhman Rəhim oğlu
AR MTN, Qobustan Milli TarixBədii Qoruğu
*
*
*
15

“Arxeoloji qazıntılardan aşkar edilmiş materialların konservasiyası və bərpası” mövzusu üzrə qısamüddətli elmi təcrübəkeçmə: Türkiyə, İstanbul şəhəri, İstanbul Universiteti, Ədəbiyyat fakültəsi, noyabr 2017-ci il

Ələkbərov Valeh Ələddin oğlu
AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu
*
*
*

HİKMƏTLİ SÖZLƏR