ENG

2020-Cİ İL ÜÇÜN ELMİ-TƏDQİQAT LAYİHƏLƏRİ ÜZRƏ ƏSAS QRANT MÜSABİQƏSİ

(EİF-ETL-2020-2(36)) ÇƏRÇİVƏSİNDƏ YERİNƏ YETİRİLMİŞ LAYİHƏLƏR ÜZRƏ NƏŞRLƏR


 

Qeyd: (*) işarəsi olan yerlərdə dəqiqləşdirilmə aparılır və bu proses müntəzəm olaraq həyata keçiriləcəkdir.

 Qrant layihәsinin adı

 Rәhbәr vә icraçıların işlәdiklәri qurumların adı

Layihə üzrə hesabat

Məqalə Tezis Kitab
Sayı

FİZİKA-RİYAZİYYAT VƏ TEXNİKA ELMLƏRİ

1
Bakı Dövlət Universiteti  Hesabat-1
 Hesabat-2
 1  2  *
2

Mexanikanın və fizikanın müəyyən sinif stasionar və qeyri-stasionar məsələlərinin riyazi modellərinin tədqiqi

Bakı Dövlət Universiteti Xəzər Universiteti Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu    *  *  *
3
Bakı Dövlət Universiteti N.Tusi adına Şamaxı Astrofizika Rəsədxanası Fizika İnstitutu Yekun Hesabat  7  *  *
4
Xəzər Universiteti Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti Bakı Dövlət Universiteti 

 Yekun Hesabat

 3 6  *
5
Bakı Dövlət Universiteti AR Prezidenti yanında Dövlət İdarəçılık Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu Yekun Hesabat  1  * *
6
Milli Nüvə Tədqiqat Mərkəzi Akad.M.F.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu Hesabat-1
Hesabat-2
Hesabat-3
Hesabat-4
 *  1  *
7

Biliklərin intellektual qiymətləndirilməsi ücün metod və alqoritmlərin yaradılması

Milli Aviasiya Akademiyası Azərbaycan Texniki Universiteti AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu Hesabat-1
Hesabat-2
Hesabat-3
 *  *  *
8

 Vektor fəzalarda II tərtib differensial operatorlara uyğun spektral ayrılışların yığılmasının tədqiqi

Azərbaycan Kooperasiya Universiteti Hesabat-1
Hesabat-2
Hesabat-3
 *  *  *

 KİMYA ELMLƏRİ    

9
Akad.M.F.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu  Hesabat-1
Hesabat-2
 2  *  *
10

Yeni sinif nanoquruluşlu, çoxfunksiyalı polimer əsaslı kompozitlərin neftçıxarmada, neftin nəqlində və kavitasiya zonalarının yuyulmasında istifadəsinin elmi əsaslarının işlənməsi və tətbiqi

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti Akad.M.F.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu   * * *
11
Ak. Ə.M.Quliyev adına Aşqarlar Kimyası İnstitutu Yekun Hesabat  *  4  *

 YER HAQQINDA ELMLƏR  

12
 Bakı Dövlət Universiteti  Yekun Hesabat  1  1  *

 BİOLOGİYA, TİBB VƏ AQRAR ELMLƏRİ

13
Genetik Ehtiyatlar institutu Bitki Mühafizə və Texniki Bitkilər Elmi Tədqiqat İnstitutu 1 saylı şəhər xəstəxanası Yekun Hesabat  5  3  *
14

Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutu Biofizika İnstitutu

Genetik Ehtiyatlar İnstitutu

Yekun Hesabat  1  *  *
15
Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutu Yekun Hesabat  6  7  *

 HUMANİTAR VƏ İCTİMAİ ELMLƏR 

16
ADA Universiteti Hesabat-1
Hesabat-2
Hesabat-3
 3  *  *HİKMƏTLİ SÖZLƏR