ENG

1-ci AZƏRBAYCAN-RUSİYA ÜÇTƏRƏFLİ BİRGƏ BEYNƏLXALQ QRANT MÜSABİQƏSİ

(EİF-BGM-4-RFTF-1/2017) ÇƏRÇİVƏSİNDƏ YERİNƏ YETİRİLMİŞ LAYİHƏLƏR ÜZRƏ NƏŞRLƏR

 


 

Qeyd: (*) işarəsi olan yerlərdə dəqiqləşdirilmə aparılır və bu proses müntəzəm olaraq həyata keçiriləcəkdir.

Qrant layihәsinin adı

 Rәhbәr vә icraçıların işlәdiklәri qurumların adı

Hesabat

Məqalə Tezis Kitab
Sayı

FİZİKA-RİYAZİYYAT VƏ TEXNİKA ELMLƏRİ

 
       
1
AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu
(AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu)
 
Российский университет дружбы народов, Математический институт им. С.М. Никольского
62
3
*
2

AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu 
(AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu; AMEA Fizika İnstitutu; Bakı Dövlət Universiteti; Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti)

Башкирский государственный педагогический университет им.М.Акмуллы

19
20
*
3

AMEA Fizika İnstitutu
(AMEA Fizika İnstitutu; Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti)

Казанский физикотехнический институт им.Е.К.Завойского Казанского научного центра РАН

2
1
*
4

AMEA Fizika İnstitutu 
(AMEA Fizika İnstitutu; Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti)

Санкт-Петербургский государственный университет

15
11
*
5
AMEA Fizika İnstitutu
(AMEA Fizika İnstitutu; AMEA Kataliz v ə QeyriÜzvi Kimya İnstitutu)
 
Физико - технологический институт РАН
8
2
*
6
AMEA Naxçıvan Bölm əsinin Batabat Astrofizika Rəsədxanası
(AMEA Şamaxı Astrofizika Rəsədxanası ; AMEA Fiziologiya İnstitutu; AMEA Naxçıvan Bölm əsi BAR)
 
Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н.В. Пушкова РАН
3
1
*
7
AMEA Şamaxı Astrofizika Rəsədxanası
(AMEA Şamaxı Astrofizika Rəsədxanası; AMEA Fizika İnstitutu)
 
Главная (Пулковская) астрономическая обсерватория РАН
23
5
*
8
AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu (AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu)
 
Институт проблем передачи информации имени А. А. Харкевича РАН
 
Yekun Hesabat
15
10
*
9
Azərbaycan Respublikası Alternativ və Bərpa olunan Enerji Mənbələri üzrə Dövlət Agentliyi
(Azərbaycan ET və Layihə-Axtarış Energetika İnstitutu; Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti)
 
Институт систем энергетики им. Л.А. Мелентьева Сибирского отделения РАН
Yekun Hesabat 12 5 *

KİMYA ELMLƏRİ

 
       
10
AMEA Kataliz və Qeyriüzvi Kimya İnstitutu
(AMEA Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu; AMEA Fizika İnstitutu; Bakı Dövlət Universiteti)
 
Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова
13
15
*
11
AMEA Aşqarlar Kimyası İnstitutu
(AMEA Aşqarlar Kimyası İnstitutu)
 
Уфимский Государственный нефтяной технический университет
6
*
*
12
Bakı Dövlət Universiteti
 
Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова
Yekun Hesabat
21
12
*
13

Fulleren və karbon nanoboruların törəmələri əsasında yeni hibrid materiallar və onların polimer matrisaları ilə kompozitlərinin qaz sensorlarında tətbiqi

Azərbaycan Respublikası Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologoyalar Nazirliyinin Yüksək Texnologiyalar üzrə Tədqiqat Mərkəzi
(AR NRYTN Yüksək Texnologiyalar üzrə Tədqiqat Mərkəzi, AMEA Fizika İnstitutu; AMEA Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu; Moskva Dövlət Universitetinin Bakı filialı)
 
Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова
 
Hesabat-1
Hesabat-2
Hesabat-3
Hesabat-4
Hesabat-5
* * *
 
YER HAQQINDA ELMLƏR
 
         
14

Palçıq vulkanları püskürmə məhsullarının izotop-geokimyəvi tədqiqatı əsasında Xəzər hövzəsi dərin çöküntülərinin karbohidrogen potensialının qiymətləndirilməsi

AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu
(AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu; AMEA Neft və Qaz İnstitutu)

Российский государственный университет нефти и газа им. И.М.Губкина

Yekun Hesabat 6 * *
15

Çoxkomponentli rəqəmsal seysmometrlər vasitəsi ilə Azərbaycanın su anbarlarında seysmik təhlükənin qiymətləndirilməsi ("Taxtakörpü" su anbarı timsalında)

AMEA nəzdində Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzi (AMEA nəzdində Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzi)

ООО «Р-сенсорс»

Yekun Hesabat 1 * *
16

Azərbaycan Respublikası ərazisinin şimal hissəsi və Rusiya Federasiyasının cənub hissəsi daxil olmaqla Böyük Qafqazın şərq seqmentinin seysmotektonik və paleoseysmoloji tədqiqi

AMEA nəzdində Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzi (AMEA nəzdində Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzi)

Институт физики Земли им. О.Ю.Шмидта РАН

Yekun Hesabat 2 * *

BİOLOGİYA, TİBB VƏ AQRAR ELMLƏRİ

         
17 Azərbaycanın dərman florasının bəzi endem və nadir növlərinin antimikrob fəallığının, fitokimyəvi tərkibinin tədqiqi və onlardan dərman xammalının alınması üçün biotexnoloji yanaşmaların işlənilməsi

AMEA Botanika İnstitutu (AMEA Botanika İnstitutu; AMEA Fiziologiya İnstitutu; Azərbaycan Tibb Universiteti)

Институт физиологии растений им. К.А.Тимирязева РАН

Hesabat-1
Hesabat-2

* * *
18 Bukkal epitelidə siqnal molekulların ekspressiyası: homeostazın stabilliyinin qiymətləndirilməsi və social əhəmiyyətli insan xəstəliklərinin diaqnostikası və proqnozunun optimallaşdırılması üçün markerlər panelinin işlənilməsinə yeni yanaşmalar

AMEA Mikrobiologiya İnstitutu

Институт защиты растений НАНБ

Yekun Hesabat

4 * *
19 Bitkilərin ikinci fotosisteminin reaksiya mərkəzləri əsasında hibrid elektrolitik günəş batareyalarının yaradılması və onların effektivliyinin tədqiqi

AMEA Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutu

Институт фундаментальных проблем биологии РАН

Yekun Hesabat
2 * *

HUMANİTAR VƏ İCTİMAİ ELMLƏR

         
20 Pleystosen dövrünün erkən mərhələlərində Xəzər dənizinin dinamikası və qədim insanın ona uyğunlaşması

AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu
(AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu; Bakı Dövlət Universiteti)

Институт геологии Дагестанского научного центра РАН

Yekun Hesabat

2 2 *

 

 

HİKMƏTLİ SÖZLƏR