ENG

2016-CI İL ÜÇÜN "ELM-TƏHSİL İNTEQRASİYASI" MƏQSƏDLİ QRANT

MÜSABİQƏSİ (EİF/MQM/Elm-Təhsil-1-2016-1(26)) ÇƏRÇİVƏSİNDƏ YERİNƏ YETİRİLMİŞ

LAYİHƏLƏR ÜZRƏ NƏŞRLƏR


Qeyd: (*) işarəsi olan yerlərdə dəqiqləşdirilmə aparılır və bu proses müntəzəm olaraq həyata keçiriləcəkdir.

Qrant layihәsinin adı

 Rәhbәr vә icraçıların işlәdiklәri qurumların adı

Layihə üzrə hesabat

Məqalə Tezis Kitab
Sayı

FİZİKA-RİYAZİYYAT VƏ TEXNİKA ELMLƏRİ

1
Bakı Dövlət Universiteti, AMEA Fizika İnstitutu
(Bakı Dövlət Universiteti; AMEA Fizika İnstitutu)
9
3
*
2

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu
(Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti;  Azərbaycan Dillər Universiteti; AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu)

Yekun Hesabat
11
4
*
3
AMEA İdarəetmə Sistemləri İnstitutu, AR Müdafiə Nazirliyi Silahlı Qüvvələrin Hərbi Akademiyası
(AMEA İdarəetmə Sistemləri İnstitutu; AR Müdafiə Nazirliyi Silahlı Qüvvələrinin Hərbi Akademiyası; AMEA İşlər İdarəsinin 3 nömrəli Laboratoriyası)
Yekun Hesabat
2
1
*
4
AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu, Bakı Dövlət Universiteti
Yekun Hesabat
4
*
*
5
AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
(AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu; Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti)
Yekun Hesabat
5
*
*
6
Bakı Dövlət Universiteti, AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu
(Bakı Dövlət Universiteti; AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu)
Yekun Hesabat
5
*
*
7
Bakı Dövl ət Universiteti, AMEA Fizika İnstitutu
(Bakı Dövlət Universiteti; AMEA Fizika İnstitutu)
Yekun Hesabat
1
*
*
8
Azərbaycan Texniki Universiteti, AMEA Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu (Azərbaycan Texniki Universiteti; AMEA Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu)
Yekun Hesabat
3
*
*
9
AMEA Fizika İnstitutu, Azərbaycan Texniki Universiteti
(AMEA Fizika İnstitutu; Azərbaycan Texniki Universiteti)

Yekun Hesabat

23
13
*

 KİMYA ELMLƏRİ    

10

AMEA Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti
(AMEA Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu; Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti)

Yekun Hesabat
19
10
*
11
Bakı Dövlət Universiteti, AMEA Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu
(Bakı Dövlət Universiteti; AMEA Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu)
Yekun Hesabat
2
*
*
12
Bakı Dövlət Universiteti, AMEA Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu
(AMEA Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu; Bakı Dövlət Universiteti)
Yekun Hesabat
8
1
*

 YER HAQQINDA ELMLƏR  

13

Palinoloji və izotop-geokimyəvi tədqiqatlar əsasında Azərbaycan neftlərinin genetik mənşələrinin stratifikasiyası

AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu, Bakı Dövlət Universiteti
(AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu, AMEA Coğrafiya İnstitutu; Bakı Dövlət Universiteti)
Yekun Hesabat
*
*
*
14
AR Müdafiə Nazirliyi Silahlı Qüvvələrinin Hərbi Akademiyası, AMEA Coğrafiya İnstitutu
(AR Müdafiə Nazirliyi Silahlı Qüvvələrinin Hərbi Akademiyası; AMEA Coğrafiya İnstitutu)
Yekun Hesabat
3
1
*
15
AMEA Neft və Qaz İnstitutu, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti (Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti; AMEA Neft və Qaz İnstitutu) Yekun Hesabat
3
*
*
16
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, AMEA Neft və Qaz İnstitutu
(Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti; AMEA Neft və Qaz İnstitutu)
Yekun Hesabat
3
2
*
17
AMEA Coğrafiya İnstitutu, Sumqayıt Dövlət Universiteti (AMEA Coğrafiya İnstitutu, Sumqayıt Dövlət Universiteti) Yekun Hesabat
3
*
*
18

"AZERSKY" peyk təsvirləri əsasında Yer təkinin regional neftqazlılığının proqnozlaşdırılması

Milli Aviasiya Akademiyası, AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu
(Milli Aviasiya Akademiyası; AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu; AMEA Neft və Qaz İnstitutu)
Yekun Hesabat  *  *  *

 BİOLOGİYA, TİBB VƏ AQRAR ELMLƏRİ

19
AMEA Aşqarlar Kimyası İnstitutu, Bakı Dövlət Universiteti
(AMEA Aşqarlar Kimyası İnstitutu; Bakı Dövlət Universiteti)
Yekun Hesabat
2
*
*
20
AMEA Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutu, Azərbaycan Tibb Universiteti (Azərbaycan Tibb Universiteti; AMEA Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutu) Yekun Hesabat
1
1
*
21
AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutu, Bakı Dövlət Universiteti
(AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutu; Bakı Dövlət Universiteti)
Yekun Hesabat
2
*
*
22

Azərbaycan Respublikasının “Qırmızı Kitabı”na daxil edilmiş iri məməli heyvan növlərinin arealının bərpası perspektivlərinin zooloji və aerokosmik metodlarla tədqiqi

Bakı Dövlət Universiteti, AMEA Zoologiya İnstitutu
(AMEA Zoologiya İnstitutu; Bakı Dövlət Universiteti)
Yekun Hesabat
*
*
*

 HUMANİTAR VƏ İCTİMAİ ELMLƏR 

23
AMEA Memarlıq və İncəsənət İnstitutu, Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti (AMEA Memarlıq və İncəsənət İnstitutu, Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti) Yekun Hesabat
4
2
*
24
AR Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası, AMEA Qafqazşünaslıq İnstitutu
(AR Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası; AMEA Qafqazşünaslıq İnstitutu)
 
Yekun Hesabat

4
*
*
25
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, AMEA Dilçilik İnstitutu (Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti; AMEA Dilçilik İnstitutu) Yekun Hesabat
23
3
*
26
Bakı Dövlət Universiteti, AMEA Şərqşünaslıq İnstitutu
(ADA Universiteti; Bakı Dövlət Universiteti; Gəncə Dövlət Universiteti)
Yekun Hesabat
5
*
*
27
AMEA Fəlsəfə İnstitutu, Bakı Dövlət Universiteti (Bakı Dövlət Universiteti, AMEA Fəlsəfə İnstitutu) Yekun Hesabat
4
2
*
28
AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
(AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti)
Yekun Hesabat
2
7
*
29

Azərbaycan fəlsəfi fikri və müasir təhsil

AMEA Fəlsəfə İnstitutu, Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti
(AMEA Fəlsəfə İnstitutu, Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti)
Hesabat
*
*
*
30 Qeyri-səlis məntiq əsasında universitetlərin göstəricilərinin təhlili üsulları və informasiyaanalitik sistemin işlənilməsi AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu, Azərbaycan Texniki Universiteti
(AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu; Lənkəran Dövlət Universiteti; Bakı Dövlət Universiteti)
Yekun Hesabat 1 2 *

XÜSUSİ LAYİHƏLƏR

31 Əqli mülkiyyət və elmi nəticələrin kommersiyalaşdırılması AR Əqli Mülkiyyət Agentliyi
(AR Əqli Mülkiyyət Agentliyi, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti)
Yekun Hesabat * 2 *

 

 

HİKMƏTLİ SÖZLƏR