ENG

2018-ci il üçün 1-ci Azərbaycan-Türkiyə (“AzTürk-1”) müsabiqəsi 

(EİF-BGM-5-AZTURK-1/2018) ÇƏRÇİVƏSİNDƏ YERİNƏ YETİRİLMİŞ LAYİHƏLƏR ÜZRƏ NƏŞRLƏR


 

Qeyd: (*) işarəsi olan yerlərdə dəqiqləşdirilmə aparılır və bu proses müntəzəm olaraq həyata keçiriləcəkdir.

Qrant layihәsinin adı

 Rәhbәr vә icraçıların işlәdiklәri qurumların adı

 

Hesabat

 
Məqalə Tezis Kitab
Sayı

FİZİKA-RİYAZİYYAT VƏ TEXNİKA ELMLƏRİ

 
       
1
AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutu (NRYTN- Milli Nüvə Tədqiqatlar Mərkəzi)
7
*
*

KİMYA ELMLƏRİ

 
       
2

Yeni peptid əsaslı antimikrobia lagentlərin dizaynı və in vitro/in vivo öyrənilməsi

Bakı Dövlət Universiteti (Azərbaycan Tibb Universiteti)
*
*
*

 

HİKMƏTLİ SÖZLƏR