ENG

2020-Cİ İL ÜÇÜN ELM-TƏHSİL-SƏNAYE MƏQSƏDLİ QRANT MÜSABİQƏSİ 

(EİF/MQM/ETS-2020-1(35)) ÇƏRÇİVƏSİNDƏ YERİNƏ YETİRİLMİŞ LAYİHƏLƏR ÜZRƏ NƏŞRLƏR


 

Qeyd: (*) işarəsi olan yerlərdə dəqiqləşdirilmə aparılır və bu proses müntəzəm olaraq həyata keçiriləcəkdir.

 Qrant layihәsinin adı

 Rәhbәr vә icraçıların işlәdiklәri qurumların adı

Layihə üzrə hesabat

Məqalə Tezis Kitab
Sayı

FİZİKA-RİYAZİYYAT VƏ TEXNİKA ELMLƏRİ

1
Bakı Dövlət Universiteti
2
*
*
2

Azərbaycan Texniki Universiteti

Hesabat-1
Hesabat-2
Hesabat-3
1
1
2
3
AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu
AMEA Mərkəzi Nəbatat Bağı
Bakı Dövlət Universiteti AMEA Akademik M.F.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu AMEA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu AMEA Y.Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu

Hesabat-1
Hesabat-2
Hesabat-3

1
*
*
4
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti
SOCAR KQIT
İllik Hesabat
8
5
*

 KİMYA ELMLƏRİ    

5
Akademik M.F.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti "Karvan - L" MMC

Hesabat-1
Hesabat-2
Hesabat-3

1
2
*

 YER HAQQINDA ELMLƏR  

6
Bakı Ali Neft Məktəbi
Hesabat-1
Hesabat-2
Hesabat-3
*
1
*

 BİOLOGİYA, TİBB VƏ AQRAR ELMLƏRİ

7

Müxtəlif funksional qrupların insan ağciyər toxuması sağlam və karsinoma
xərçəng hüceyrə membranlarına dərman çatdırılmasındakı rolu

Biofizika İnstitutu
AR Səhiyyə Nazirliyi Milli Onkologiya Mərkəzi
1 İllik Hesabat
*
*
*
8
Xəzər Universiteti
Baytarlıq Elmi Tədqiqat İnstitutu
Respublika Baytarlıq Laboratoriyası
1 İllik Hesabat
*
1
*

 

HİKMƏTLİ SÖZLƏR