ENG

2020-ci il üçün “GƏNC ALİM VƏ TƏDQİQATÇILARIN 5-Cİ QRANT MÜSABİQƏSİ”

(EİF-GAT-5-2020-3(37)) ÇƏRÇİVƏSİNDƏ YERİNƏ YETİRİLMİŞ LAYİHƏLƏR ÜZRƏ NƏŞRLƏR


 

 

Qeyd: (*) işarəsi olan yerlərdə dəqiqləşdirilmə aparılır və bu proses müntəzəm olaraq həyata keçiriləcəkdir.

 Qrant layihәsinin adı

 Rәhbәr vә icraçıların işlәdiklәri qurumların adı

Layihə üzrə hesabat

Məqalə Tezis Kitab
Sayı

FİZİKA-RİYAZİYYAT VƏ TEXNİKA ELMLƏRİ

1

Ümumi işıqlandırma üçün fosfor əsaslı ağ işıq diodlarının hazırlanması və onların GSM vasitasi ilə idarə olunması

Yüksək Texnologiyalar üzrə Tətqiqat Mərkəzi
AMEA Fizika İnstitutu
*
*
*

 KİMYA ELMLƏRİ    

2
AMEA akad.M.F.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu

Hesabat-1
Hesabat-2
Hesabat-3

3
8
*
3
Piroliz prosesinin C4-C5 fraksiyası əsasında dizel yanacağına foto və termostabilizatorların alınması AMEA Y.Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu Hesabat-1
Hesabat-2
 *  *  *
4 Xitozan və onun modifikantları əsasında nanoölçülü daşıyıcıların sintezi və onların qalxanabənzər vəzin müalicəsində uzunmüddətli terapevtik tətbiqi AMEA akad.M.F.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu Azərbaycan Tibb Universiteti Hesabat-1
Hesabat-2
Hesabat-3
 3  *  *
5 Cənubi Xəzər Hövzəsinin Neft-qaz yataqlarında qalıq lay sularının duzluluğunun xəritələşdirilməsi Bakı Dövlət Universiteti Bakı Mühəndislik Universiteti "EİLİNk" MMC Hesabat-1
Hesabat-2
Hesabat-3
 *  *  *

 YER HAQQINDA ELMLƏR  

6
AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu AMEA Neft və Qaz İnstitutu
Hesabat-1
Hesabat-2
Hesabat-3
*
1
*

 BİOLOGİYA, TİBB VƏ AQRAR ELMLƏRİ

7
Azərbaycan Tibb Universiteti AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutu AMEA Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutu AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu Milli Hematologiya və Transfuziologiya Mərkəzi

Hesabat-1
Hesabat-2

1
*
*
8

2 valentli palladiumun bioliqand-meksidolla kompleksi

İstanbul Medipol Universiteti
Necmettin Erbakan Universiteti
Hesabat-1
Hesabat-2
*
*
*
9
Azərbaycanda Covid-19-a yoluxmuş xəstələrdə angiotenzin çevirən fermentin (ACE) geninin polimorfizminin və onun arterial hipertenziya ilə assosiasiyasının tədqiqi AMEA Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutu Xüsusi Təhlükəli infeksiyalara Nəzarət Mərkəzi  Hesabat-1
 
Hesabat-2
 Hesabat-3
 *  *  *
HUMANİTAR VƏ İCTİMAİ ELMLƏR
 10 İqtisadiyyatda riyazi metodlar və perspektivlər Bakı Dövlət Universiteti
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
Milli Aviasiya Akademiyası
Hesabat-1
Hesabat-2
 1  *  *
 11 Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Parlamentində milli azlıqlar fraksiyası Bakı Dövlət Universiteti
Azərbaycan Dillər Universiteti
ADA Universiteti
Hesabat-1
Hesabat-2
 *  1  *
 12 Qobustan qayaüstü təsvirlərinin xronologiyasının dəqiq dövrləşmə metodları ilə müəyyən edilməsi Qobustan Milli Tarix-Bədii qoruğu AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutu AMEA Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi Hesabat-1
Hesabat-2
Hesabat-3
 1  *  *

 

HİKMƏTLİ SÖZLƏR